Güzel Sanatların Sınıflandırılması.

Sanat Nedir? Sanat Dalları Nelerdir? Sanat sözcüğü genelde görsel sanatlar anlamında kullanılır. Sözcüğün bugünkü kullanımı, batı kültürünün etkisiyle, ingilizcedeki ‘art’ sözcüğüne yakın olsa da halk arasında biraz daha…

Read More